Zhengzhou Xianghe Electrical Electric 
Equipment Manufacturing Co.,Ltd.

CONTACT US

Address: No.71,The 3rd Avenue, Zhengzhou National Economic & Technological
                Development Zone,China 450016

   Tel:      (86)371-68804893  

   Fax:     (86)371-66785101

E-mail: xndq@xh-electrical.com